Gà tươi Mạnh Hoạch

Bánh cuốn Hải Dương

Vải thiều Thanh Hà

Bún cá rô đồng

Rươi Tứ Kỳ

Bánh đa gấc Kẻ Sặt

Bánh dày Gia Lộc

Bánh lòng Kim Môn

Bánh đậu xanh Hải Dương

Bánh gai Ninh Giang