Vịt quay 7 vị

Bánh Khảo Cao Bằng

Bánh Trứng Kiến

Bánh chè Lam Cao Bằng

Rau dạ hiến

Miến dong đen

Lạp sườn

Hạt dẻ Trùng Khánh

Xôi trám Cao Bằng

Bánh áp chao Cao Bằng