Lưu ý quan trọng khi đi du lịch tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, nằm trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Wikipedia
 
Thời tiết: 33°C, Gió N với 11 km/h, 63% Độ ẩm
Thành thị: 948.699 người (87,7%)

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch, món ăn, con người tại Đà Nẵng