Lưu ý quan trọng khi đi du lịch tại Bình Thuận

Bình Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
 
Diện tích: 7.992 km²

Chia sẻ kinh nghiệm du lịch, món ăn, con người tại Bình Thuận